Přeskočit na obsah
czech
english

Konfigurace

MQTT konfigurace pro centrální systém Home Assistant. Logiku pro jiný systém odvodíte.

SWITCHLIGHTFANSENSORAIR
mqtt:
# SPÍNAČE
 switch:
# SPÍNAČE PŘEPÍNACÍ oba spínače slouží jako přepínač
  - name: "Rolety"
   unique_id: "pyramidak_rolety"
   state_topic: "rolety/switch1/state"
   command_topic: "rolety/switch1/command"
# SPÍNAČE SPÍNACÍ každý spínač ovládá jiný spotřebič
  - name: "Topení obývák"
   unique_id: "pyramidak_topeni_obyvak"
   state_topic: "topeni/switch1/state"
   command_topic: "topeni/switch1/command"
  - name: "Repra zadní"
   unique_id: "pyramidak_repra_zadni"
   state_topic: "topeni/switch2/state"
   command_topic: "topeni/switch2/command"
# SPÍNAČE SPOJENÉ oba spínače spínají jako jeden
  - name: "Repra přední a basové"
   unique_id: "pyramidak_repra"
   state_topic: "repra/switch/state"
   command_topic: "repra/switch/command"
mqtt:
# SVĚTLA
 light:
# SVĚTLO STMÍVACÍ ovládání výkonu světla
  - name: "Kuchyně"
   unique_id: "pyramidak_kuchyne"
   state_topic: "kuchyne/switch1/state"
   command_topic: "kuchyne/switch1/command"
   brightness_state_topic: "kuchyne/brightness/state"
   brightness_command_topic: "kuchyne/brightness/command"
# SVĚTLO SPÍNACÍ druhý spínač je světlo, první je větrák
  - name: "Koupelna"
   unique_id: "pyramidak_koupelna_svetlo"
   state_topic: "koupelna/switch2/state"
   command_topic: "koupelna/switch2/command"
mqtt:
# VĚTRÁKY
 fan:
  - name: "Koupelna"
   unique_id: "pyramidak_koupelna_vetrak"
   state_topic: "koupelna/switch1/state"
   command_topic: "koupelna/switch1/command"
mqtt:
# SENZORY
 sensor:
# SENZOR DVEŘÍ
  - name: "Dveře záchod"
   unique_id: "pyramidak_zachod_dvere"
   state_topic: "zachod/analog/state"
# SENZOR SPÍNAČE
  - name: "Spínač světla"
   unique_id: "pyramidak_zachod_spinac"
   state_topic: "zachod/digital/state"
# SENZOR POHYBU
  - name: "Pohyb chodba"
   unique_id: "pyramidak_chodba_pohyb"
   state_topic: "chodba/digital/state"
# SENZOR TEPLOTY a VLHKOSTI
  - name: "Teplota koupelna"
   unique_id: "pyramidak_zrcadlo_teplota"
   state_topic: "zrcadlo/digital/state"
   device_class: temperature
   unit_of_measurement: '°C'
  - name: "Vlhkost koupelna"
   unique_id: "pyramidak_zrcadlo_vlhkost"
   state_topic: "zrcadlo/digital2/state"
   device_class: humidity
   unit_of_measurement: '%'  
# SENZOR SVĚTLA
  - name: "Světlo koupelna"
   unique_id: "pyramidak_zrcadlo_svetlo"
   state_topic: "zrcadlo/analog/state"
# SENZOR PROUDU
  - name: "Proud pračka"
   unique_id: "pyramidak_pracka_proud"
   state_topic: "pracka/analog/state"
# ONLINE
  - name: "chodba"
   state_topic: "chodba/status"
   unique_id: "pyramidak_chodba_status"
   expire_after: 90
# FIRMWARE
  - name: "chodba"
   state_topic: "chodba/update/state"
   unique_id: "pyramidak_chodba_update"
# IP ADRESA 
  - name: "chodba"
   state_topic: "chodba/ip/state"
   unique_id: "pyramidak_chodba_ip"
mqtt:
# SENZORY
 sensor:
# KVALITA VZDUCHU
  - name: "Doma skóre vzduchu"
   unique_id: "pyramidak_doma_score"
   state_topic: "doma/quality/number"
   device_class: aqi
  - name: "Doma kvalita vzduchu"
   unique_id: "pyramidak_doma_word"
   state_topic: "doma/quality/word"
# SVĚTLO
  - name: "Doma světlo"
   unique_id: "pyramidak_doma_light"
   state_topic: "doma/light"
   device_class: illuminance
   unit_of_measurement: 'lx'  
# OXID UHLIČITÝ
  - name: "Doma oxid uhličitý"
   unique_id: "pyramidak_doma_co2"
   state_topic: "doma/co2"
   device_class: carbon_dioxide   
   unit_of_measurement: 'ppm'  
# TĚKAVÉ LÁTKY
  - name: "Doma těkavé látky"
   unique_id: "pyramidak_doma_tvoc"
   state_topic: "doma/tvoc"
   device_class: volatile_organic_compounds    
   unit_of_measurement: 'ppb'  
# TEPLOTA
  - name: "Doma teplota"
   unique_id: "pyramidak_doma_temperature"
   state_topic: "doma/temperature"
   device_class: temperature
   unit_of_measurement: '°C'
# VLHKOST
  - name: "Doma vlhkost"
   unique_id: "pyramidak_doma_humidity"
   state_topic: "doma/humidity"
   device_class: humidity  
   unit_of_measurement: '%'
# ATMOSFERICKÝ TLAK
  - name: "Tlak"
   unique_id: "pyramidak_venku_pressure"
   state_topic: "venku/pressure"
   device_class: atmospheric_pressure
   unit_of_measurement: 'hPa'
# RYCHLOST VĚTRU
  - name: "Vítr"
   unique_id: "pyramidak_venku_wind"
   state_topic: "venku/logic/analog"
   device_class: wind_speed
   unit_of_measurement: 'km/h'
# KAPKY DEŠTĚ
  - name: "Déšť"
   unique_id: "pyramidak_venku_raindrops"
   state_topic: "venku/logic/digital"
# nebo
   state_topic: "venku/logic/analog"
# HOME ASSISTANT LAYOUT SENZORŮ
type: grid
title: Obývák
cards:
 - type: gauge
  entity: sensor.doma_teplota
  min: 19
  severity:
   green: 22
   yellow: 25
   red: 28
  name: Teplota
  unit: ' '
  needle: true
  max: 31
 - type: gauge
  entity: sensor.doma_vlhkost
  min: 20
  max: 100
  severity:
   green: 40
   yellow: 60
   red: 80
  name: Vlhkost
  needle: true
 - type: gauge
  entity: sensor.doma_tlak
  min: 985
  max: 1040
  severity:
   green: 1003
   yellow: 1023
   red: 0
  unit: ' '
  needle: true
  name: Tlak
 - type: gauge
  entity: sensor.doma_oxid_uhlicity
  min: 0
  severity:
   green: 0
   yellow: 1000
   red: 2000
  max: 3000
  name: Oxid uhličitý
  unit: ' '
  needle: true
 - type: gauge
  entity: sensor.doma_tekave_latky
  min: 0
  severity:
   green: 0
   yellow: 100
   red: 200
  name: Těkavé látky
  unit: ' '
  needle: true
  max: 300
 - type: gauge
  min: 1
  max: 4
  entity: sensor.doma_skore_vzduchu
  name: Stav ovzduší
  severity:
   green: 1
   yellow: 2
   red: 3
  needle: true
# PRACHOVÉ ČÁSTICE hmotnostní koncentrace
  - name: "Venku PM1.0 hmotnost"
   unique_id: "pyramidak_venku_mass_pm1"
   state_topic: "venku/particles/mass"
   value_template: "{{ value_json.PM1 }}"
   device_class: pm1
   unit_of_measurement: 'µg/m³'
  - name: "Venku PM2.5 hmotnost"
   unique_id: "pyramidak_venku_mass_pm25"
   state_topic: "venku/particles/mass"
   value_template: "{{ value_json.PM25 }}"
   device_class: pm25
   unit_of_measurement: 'µg/m³'   
  - name: "Venku PM4.0 hmotnost"
   unique_id: "pyramidak_venku_mass_pm4"
   state_topic: "venku/particles/mass"
   value_template: "{{ value_json.PM4 }}"
   device_class: pm10
   unit_of_measurement: 'µg/m³'
  - name: "Venku PM10 hmotnost"
   unique_id: "pyramidak_venku_mass_pm10"
   state_topic: "venku/particles/mass"
   value_template: "{{ value_json.PM10 }}"
   device_class: pm10
   unit_of_measurement: 'µg/m³'
# PRACHOVÉ ČÁSTICE početní koncentrace
  - name: "Venku PM1.0 počet"
   unique_id: "pyramidak_venku_number_pm1"
   state_topic: "venku/particles/number"
   value_template: "{{ value_json.PM1 }}"
   device_class: pm1
   unit_of_measurement: '#/cm³'
  - name: "Venku PM2.5 počet"
   unique_id: "pyramidak_venku_number_pm25"
   state_topic: "venku/particles/number"
   value_template: "{{ value_json.PM25 }}"
   device_class: pm25
   unit_of_measurement: '#/cm³'   
  - name: "Venku PM4.0 počet"
   unique_id: "pyramidak_venku_number_pm4"
   state_topic: "venku/particles/number"
   value_template: "{{ value_json.PM4 }}"
   device_class: pm10
   unit_of_measurement: '#/cm³'
  - name: "Venku PM10 počet"
   unique_id: "pyramidak_venku_number_pm10"
   state_topic: "venku/particles/number"
   value_template: "{{ value_json.PM10 }}"
   device_class: pm10
   unit_of_measurement: '#/cm³'   
# HOME ASSISTANT LAYOUT PRACHOVÝCH ČÁSTIC
type: grid
title: Venku prachové částice
cards:
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm2_5_hmotnost
  min: 0
  max: 125
  severity:
   green: 0
   yellow: 30
   red: 70
  needle: false
  name: PM2.5 µg/m³
  unit: ' '
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm4_hmotnost
  min: 0
  max: 150
  severity:
   green: 0
   yellow: 40
   red: 85
  unit: ' '
  needle: false
  name: PM4 µg/m³
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm10_hmotnost
  min: 0
  max: 175
  unit: ' '
  severity:
   green: 0
   yellow: 50
   red: 100
  name: PM10 µg/m³
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm2_5_pocet
  min: 0
  severity:
   green: 0
   yellow: 5
   red: 15
  max: 25
  needle: false
  name: 'PM2.5 #/cm³'
  unit: ' '
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm4_pocet
  min: 0
  severity:
   green: 0
   yellow: 5
   red: 15
  max: 25
  needle: false
  name: 'PM4 #/cm³'
  unit: ' '
 - type: gauge
  entity: sensor.venku_pm10_pocet
  name: 'PM10 #/cm³'
  unit: ' '
  severity:
   green: 0
   yellow: 5
   red: 15
  min: 0
  max: 25

Automatizace

Automatizace a scripty pro centrální systém Home Assistant. Logiku pro jiný systém odvodíte.

System StartStates ReloadDevices ReloadMass UpdateSun State
alias: HA_start
description: ""
trigger:
 - platform: homeassistant
  event: start
condition: []
action:
 - service: script.pyramidak_reload
  data: {}
mode: single
alias: pyramidak_reload
sequence:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: 0
   retain: false
   topic: pyramidak/brightness/command
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: 0
   retain: false
   topic: pyramidak/switch/command
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: 0
   retain: false
   topic: pyramidak/sensor/command
mode: single
icon: mdi:reload
alias: MQTT_reload
sequence:
 - service: mqtt.reload
  data: {}
 - service: script.pyramidak_reload
  data: {}
mode: single
icon: mdi:reload-alert
alias: pyramidak_update
sequence:
 - service: mqtt.publish
  data:
   qos: 0
   retain: false
   topic: pyramidak/update/command
mode: single
icon: mdi:auto-download
alias: sun_state
description: ""
trigger:
 - platform: mqtt
  topic: pyramidak/sun/command
 - platform: state
  entity_id:
   - sun.sun
condition: []
action:
 - choose:
   - conditions:
     - condition: state
      entity_id: sun.sun
      state: above_horizon
    sequence:
     - service: mqtt.publish
      data:
       topic: pyramidak/sun/state
       payload: above_horizon
       qos: 0
       retain: false
  default:
   - service: mqtt.publish
    data:
     topic: pyramidak/sun/state
     payload: below_horizon
     qos: 0
     retain: false
mode: single