Přeskočit na obsah
czech
english
WIFIDEVICEMQTTSENSORSWITCHLEDDisplayClearFirmwareVývoj

První připojení

Napájené zařízení vytvoří automaticky WiFi Access Point na frekvenci 2,4GHz (LED svítí), ke kterému se připojte vaším mobilem (LED zhasne). V mobilu WiFi nastavení v seznamu sítí uvidíte zařízení „pyramidak“.

Po připojení otevřete web s adresou http://192.168.4.1

V menu WIFI nastavte jméno vaší 2,4GHz WiFi a heslo (SSID a PASSWORD) a uložte. Jděte zpět RETURN, a zvolte RESTART. Zařízení se restartuje a připojí se k vaší WiFi síti. V případě neúspěchu po 10 vteřinách stlačte fyzické tlačítko reset na logické jednotce WeMos D1 Mini a vytvoří se znova WiFi Access Point.

Úspěšné připojení deaktivuje WiFi Access Point po restartu. V případě potřeby Access Pointu nastavte NEXT START 0-Access Point.

WIFI SWITCH může sloužit pro vynucení Access Pointu, pokud ztratíte možnost se dostat do nastavení. Také lze vypínač používat k vypnutí WiFi, pokud zařízení funguje autonomně a nechcete vysílat.

Zařízení připojeno

Po připojení k vaší WiFi síti, je třeba najít IP adresu zařízení, kterou přidělil váš router, a kde ji v seznamu bezdrátových klientů najdete.

Adresu zadáte do webové prohlížeče a můžete pohodlně pokračovat v nastavení zařízení DEVICE.

Zařízení

V nastavení DEVICE NAME si zvolte jméno zařízení, bez speciálních znaků a namísto mezer použijte pomlčky.

V nastavení DEVICE PURPOSE nastavte zařízení, jak se má chovat. Volby 1-4 zobrazí vždy dvě tlačítka pro spínače.

Volba 1-přepínač a 3-světlo zajistí fungování spínačů jako přepínač, vždy bude jen jeden spínač zapnutý a druhý vypnutý.

Volba 2-spínače a 4-světla nastaví fungování spínačů samostatně.

3-světlo a 4-světla použijte, pokud zařízení umí regulovat sepnutí, jako zařízení s mofsety, kde lze světlo stmívat.

Pokud zařízení nebude mít co spínat, zvolte si 5-digitální potenciometr, kdy spínací piny slouží potenciometru, nebo 6-semafor, kdy můžete ovládat tři diody jako na semaforu.

1-switch, 2-two switches, 3-light, 4-two lights, 5-digital potentiometer, 6-traffic lights, 7-sensors only, 8-six switches, 9-motor

Nově nastavené zařízení se bude chovat jinak v komunikaci až po Restartu. Nyní přejděte k nastavení MQTT.

MQTT komunikace

Do BROKER vložte IP adresu zařízení, na kterém broker běží.

Přihlašovací jméno a heslo (USER a PASSWORD) k brokeru.

Jděte zpět Return do hlavního menu a je na čase Restart zařízení, aby se aktivovala komunikace podle typu zařízení.

Návod na připojení zařízení k centrální Systému.

SENSOR

Firmware dokáže obsloužit až tři senzory. Zařízení se dvěma porty pro senzory má jeden port pro ANALOG SENSOR a druhý port pro DIGITAL SENSOR. DIGITAL SENSOR vždy spíná první spínač a DIGITAL2 SENSOR vždy spíná druhý spínač.

ANALOG CONTROL určuje spínač, který bude analogový senzor spínat: 0-žádný, 1-první spínač, 2-druhý spínač, 3-oba spínače

NO = normálně otevřený s napětím logického stavu HIGH a NC = normálně zavřený bez napětí logického stavu LOW. NO a NC udává stav napětí na vodiči neaktivovaného senzoru.

ON spínač sepne při stavu senzoru zapnuto, ON/OFF spínač sepne nebo vypne podle stavu senzoru, TOGGLE přepne stav spínače při stavu senzoru zapnuto.

ANALOG SENSOR možnosti: 0-žádný, spínač 1-NO ON, 2-NO ON/OFF, 3-NO TOGGLE, 4-NC ON, 5-NC ON/OFF, 6-NC TOGGLE, 7-potenciometr 1K, světloměr 8-low, 9-high, 10-zvukoměr KY-037, 11-proud ACS712-5A

DIGITAL SENSOR možnosti: 0-žádný, spínač 1-NO ON, 2-NO ON/OFF, 3-NO TOGGLE, 4-NC ON, 5-NC ON/OFF, 6-NC TOGGLE, teploměr 7-DHT11, 8-DHT22, 9-DS18B20

DIGITAL2 SENSOR možnosti: 0-žádný, spínač 1-NO ON, 2-NO ON/OFF, 3-NO TOGGLE, 4-NC ON, 5-NC ON/OFF, 6-NC TOGGLE

SWITCH a LIGHT

START STATE 0-vypnutý/1-zapnutý spínač po restartu zařízení.

AUTO OFF odpočítá čas, po kterém se spínač vypne. Hodnoty časových jednotek se sečtou. 0 a 255 je neaktivní odpočet.

IGNORE SENSORS můžete zvolit čas 1-slunce nad horizontem nebo 2-slunce pod horizontem, kdy bude spínací senzor ignorován, tedy například nerozsvítí světlo ve dne.

LIGHT EFFECT 1-graduálně rozsvítit i zhasnout, 2-pomalejší gradování, 3-pomalu jak východ a západ slunce, 4-blinr

Extra LED světla

Pokud má zařízení extra LED světla nebo k zařízení lze připojit extra LED světla, tak můžete určit jejich svit a fungování na základě stavu spínačů nebo senzorů.

LED STATE 0-svítí při sepnutém spínači, 1-svítí při vypnutém spínači, 2-svítí pokud senzor hlásí zapnuto, 3-svítí pokud senzor hlásí vypnuto (např. externí spínač jako senzor).

LED BRIGHTNESS hodnota jasu omezena na 1,8V (177), aby i červené LED světlo přežilo.

Matrix Display

Pro MAX7219 + PAROLA  jsem udělal firmware nakonec samostatný. V nastavení zařízení zvolíte buď 2-mini = 1x max7219 nebo zařízení 1-parola, a pak lze v nastavení displeje zvolit počet řádků a počet sloupců (počet jednotlivých kusů čtverců displeje).

Firmware podporuje senzory okolního osvětlení, tedy automatické nastavení jasu displeje, a dále čtení termistorů a zobrazení teploty na displeji.

Hlavní je samozřejmě podpora MQTT topic: „devicename/text/command“ payload: „text|LEFT“ (efekty:LEFT/MESH/BLINDS/WIPE/SLICE).

Vymazání

Budete dotázání, zda opravdu chcete vynulovat veškerá nastavení. CONFIRM potvrdí vymazání. RETURN návrat do menu.

Zavedení firmwaru

Nainstalujte USB ovladač CH34x pro Windows. Připojte logickou jednotku WeMos D1 Mini do USB. Stáhněte si program ESP8266Flasher.exe. Spusťte a na záložce Config vyberte cestu k souboru firmwaru pyramidak_firmware.bin

V záložce Operation klikněte na Flash.

Po zápisu restartujte fyzickým tlačítkem WeMos D1 Mini. Automaticky se vytvoří WiFi Access Point – další postup na záložce WIFI.

Aktualizace firmwaru

Nastavením adresy lokálního UPDATE SERVER je pak automaticky server kontaktován, zda nemá novou verzi.

Pokud je jiná verze nalezena, tak se zpřístupní tlačítko aktualizace UPDATE. Můžete zařízení aktualizovat, ale také spustit aktualizaci všech zařízeních najednou pomocí MQTT přes centrální Systém.

Vytvoření update serveru

Aktualizační server si můžete lehce vytvořit doma na svém počítači.

(Pokud už ho máte, stáhněte si nový UpdateServer2 pro nový název souboru firmwaru. Pokud máte starší firmware, který nenajde soubor pyramidak_switch.bin, tak soubor pyramidak_switch.bin přejmenujte na pyramidak_firmware.bin, aby postaru mohla aktualizace proběhnout. Další aktualizace už budou hledat soubor pyramidak_switch.bin).

  1. Stáhněte si a nainstalujte zdarma program Node.js
  2. Stáhněte si připravený kód UpdateServer2.zip pro Node.js. Zip soubor rozbalte do nějaké snadno přístupné lokální složky např. C:\Users\“user“\Documents\
  3. Po rozbalení bude existovat složka C:\Users\“user“\Documents\UpdateServer\firmware\, kam rozbalíte soubory firmwaru.
  4. Ve složce UpdateServer spustíte start_x64.bat or start_x86.bat, který otevře příkazový řádek s možnostmi Node. Nainstalujte knihovny serveru příkazem: npm install express –save-dev
  5. Poté už jen vždy spustíte UpdateServer příkazem: node index.js

V hranatých závorkách máte adresu aktualizačního serveru, kterou nastavíte do každého pyramidak zařízení Firmware/UPDATE SERVER.

Můžete spolupracovat nebo pokračovat ve vývoji tohoto firmwaru pomocí GitHubu. Odkazy najdete níže u jednotlivých verzí firmwaru.

Jak získat firmware

Pokud si vyrábíte hardware sami, níže najdete nejnovější firmware. Prosím nezapomeňte přispět na jeho tvorbu.

SWITCHPAROLAAIR
VerzeDatumCo je nového
3.0.411.11.2023násobitel rychlosti motoru
3.0.328.10.2023možnost nechat motor napájený, když je zastavený
3.0.2AC712 aktualizace
3.0.118.10.2023přesnější korekce teploty
3.0.004.10.2023úspornější ukládání nastavení
2.9.9režim spánku wifi opraven
2.9.8zlepšení rychlosti a ovládání motoru
2.9.724.09.2023sepnutí dle senzoru proudu
2.9.618.09.2023vylepšen senzor světla
2.9.5podpora senzoru vlhkosti půdy
2.9.414.09.2023volba ignorovat senzor pokaždé
2.9.312.09.2023vlastní jméno AP SSID
2.9.211.07.2023ignorovat krátkou (ms) změnu digitálního logického senzoru
2.9.1mqtt topics updated
2.9.026.06.2023matrix displej odebrán
2.8.912.06.2023aktualizaci povelem přes mqtt lze zakázat
2.8.8mqtt pro zařízení motor
2.8.7bezpečnostní zámek nastavení firmwaru
2.8.6vylepšení mqtt
2.8.5vlastní třída WiFi
2.8.4oprava třídy trafficlights
2.8.3oprava třídy termistors
2.8.2oprava stavu logického senzoru
2.8.1oprava semaforu a ampermetru na webu
2.8.0třída memory, třída trafficlights
2.7.9změna jména aktualizace pyramidak_switch.bin
2.7.8třída relays, třída lighteffect
2.7.7třída potentiomter, třída soundmeter
2.7.6třída termistors, třída memory
2.7.5třída motor, třída ampere
2.7.4podpora senzorů pro motor
2.7.3přidáno zařízení motor
2.7.128.04.2023přidána korekce teploty a vlhkosti
2.7.019.04.2023oprava WiFi AP první přihlášení
2.6.917.04.2023nové zařízení: 6 spínačů
2.6.815.04.2023sensor teploměr automaticky zobrazen na matrix displeji
2.6.705.04.2023přidána hromadná aktualizace z web serveru
VerzeDatumCo je nového
1.1.618.10.2023přesnější korekce teploty
1.1.511.10.2023zastavit blikání pod zmaveným světlem
1.1.4režim spánku wifi opraven
1.1.330.09.2023oprava textu po restartu
1.1.212.09.2023oprava server aktualizace
1.1.1mqtt topics aktualizovány
1.1.026.06.2023oprava jasu přes mqtt
1.0.918.06.2023text efekt se neopakuje
1.0.8oprava displej+termistor
1.0.7podpora termistorů
1.0.6podpora senzorů světla
1.0.5zařízení mini display
1.0.4textové efekty
1.0.3dvou řádkový displej
1.0.2jedno řádkový displej
1.0.1příprava firmwaru
VerzeDatumCo je nového
1.3.818.10.2023přesnější korekce teploty
1.3.708.10.2023oprava termistoru s logickým senzorem
1.3.708.10.2023oprava termistoru s logickým senzorem
1.3.6uspání wifi opraveno
1.3.502.10.2023podpora zařízení Smoggie-PM
1.3.4TEMT6000 upraven výstup
1.3.3podpora senzoru kapek deště
1.3.2MICS5524 upraven výstup
1.3.1podpora anemometru
1.3.012.09.2023oprava server aktualizace
1.2.9senzor světla doladěn
1.2.813.08.2023externí termistor přes mqtt jako další senzor
1.2.701.08.2023termistor v portu digital je nyní extra senzor
1.2.617.07.2023extra nastavení indexu
1.2.515.07.2023index kvality opraven
1.2.410.07.2023upraven TVOC index
1.2.3upraveno porovnání termistorů
1.2.2upraveno vyhodnocení kvality vzduchu
1.2.102.07.2023viditelný senzor kvality
1.2.0tlak na hladinu moře
1.1.9BME680 senzor kombinovaný
1.1.8BMx280 senzor teploty, tlaku, vlhkosti
1.1.7light sensor activation fix
1.1.618.06.2023MICS5524 tvoc senzor
1.1.5TEMT6000 senzor světla
1.1.412.06.2023aktualizaci přes mqtt lze zakázat
1.1.3VEML7700 senzor světla
1.1.2SHT40 senzor teploty a vlhkosti
1.1.1zámek přístupu k nastavení firmwaru
1.1.0vlastní wifi třída
1.0.9vlastní mqtt třída
1.0.8digitální senzor logiky
1.0.7podpora externích termistorů
1.0.6korekce teploty a vlhkosti
1.0.5SGP30 tvoc senzor
1.0.4quality senzor
1.0.3SCD30 senzor co2, teploty a vlhkosti
1.0.2SPS30 senzor prachových částic
1.0.1příprava počátku